Zegenen en lofprijzen

Opinie

Het vertalen van het Hebreeuwse Bijbelwoord ”barak” luistert nauw. Waar moeten we op letten?