Jan Wouter Felix, leider voor verstrooide gereformeerden in de Hervormde Kerk

Cultuur & boeken

Wie het kloppende hart in de kerkgeschiedenis ter harte gaat, zal iets van de eenheid van de levende Kerk ervaren bij het lezen van de interessante kerkhistorische studie over Jan Wouter Felix (1824-1904), predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en initiator van het Réveil in Friesland.