Toenemende droogte vereist snellere aanpak

Opinie

Opnieuw luiden waterschappen de noodklok. Want de droogte begint steeds nijpender te worden. Omdat het de laatste tijd ook nauwelijks heeft geregend in het stroomgebied van de Rijn, die in ons land de Waal, de Nederrijn en de IJssel voedt, dreigt opnieuw een watertekort. De neerslag van de afgelopen dag verandert daar weinig aan.