Zeventig predikanten: Synode PKN moet bezwaarschrift dr. Klaassen bespreken

Kerk & religie

Een groep van zeventig predikanten heeft de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) per brief opgeroepen het bezwaarschrift van dr. M. Klaassen inzake de omgang met het thema relatievormen, huwelijk en seksualiteit toch in behandeling te nemen.