Bijbels mensbeeld basaal voor omgaan met psychologisch mensbeeld

Opinie

”Leerkracht ervaart spanning tussen psychologisch en Bijbels mensbeeld", stond boven het interview met Petronelle Baarda over haar promotieonderzoek. Een herkenbare spanning, die vraagt om huiswerk voor scholen.