Wat betekent het kruis voor de schepping?

Opinie

Hebben wij wel voldoende zicht op de betekenis van de verzoening door Jezus Christus? Mogelijk denkt u: er is al zoveel nagedacht over het schuldverzoenend karakter van dat heilsgebeuren. Welke blinde vlekken vragen hier nog om aandacht?