Leven kan onmogelijk uit niet-leven ontstaan

Opinie

Het spontaan ontstaan van leven uit niet-levend materiaal, abiogenese genoemd, is onmogelijk.