Niet abortus maar leven moet Europees grondrecht zijn

Opinie

President Macron pleitte in het EP voor erkenning van het recht op abortus. Deze fundamentele verschuiving tast de waardigheid van het leven aan.