Mbo-opleidingen zorg en welzijn kregen meeste nieuwe aanmeldingen

Onderwijs & opvoeding

Afgelopen studiejaar (2020-2021) steeg het aantal studenten dat aan een mbo-opleiding begon het sterkst in de sector zorg en welzijn, zo schrijft de Keuzegids bij de publicatie van de Keuzegids mbo 2022. De instroom steeg het sterkst bij de opleidingen maatschappelijke zorg, pedagogisch werk, sociaal werk, verpleegkunde en sport en bewegen.