„Effect extra week kerstvakantie niet overdrijven”

Onderwijs & opvoeding

Drie weken lang geen taal, spelling en rekenen. Voor het gros van de basisschoolleerlingen is de kerstvakantie inmiddels begonnen. „Vijf extra dagen vrij levert geen grote leerachterstanden op. Maar of het blijft bij één week langer vakantie is nog maar zeer de vraag.”