Invoering coronapas in onderwijs lijkt nu nog niet reëel

Binnenland

Bredere inzet van het coronatoegangsbewijs, bijvoorbeeld in het onderwijs. Het kabinet heeft dat in het document ”Aanpak Najaar” opgenomen als optie voor wanneer het Nederland het risiconiveau ernstig bereikt. Zeven vragen.