Nieuwe bestuurscultuur vereist ook andere omgangsvormen

Opinie

Dat de vorige week gestarte onderhandelingen over een nieuw kabinet een zware bevalling worden, staat vast. Dat heeft te maken met ingewikkelde problemen die aangepakt moeten worden: de klimaatkwestie, de stikstofzaak, de woningmarkt en diverse vraagstukken van immateriële aard.