Vertrouwen is sleutel bij uitleg Bijbel

Opinie

Eerst luisteren, dan pas dienen. Dat is een grondregel in het Koninkrijk van God. Voor christenen nu betekent dat luisteren naar het Woord van God, om daardoor gevoed, geleid en vernieuwd te worden.