FNV: Schiphol moet maatregelen tegen ultrafijnstof nemen

Economie

Werkgevers op Schiphol moeten maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan ultrafijnstof. Die oproep doet vakbond FNV na een rapport van de Gezondheidsraad. Daarin staat dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen en te zorgen dat mensen er minder aan worden blootgesteld. De vakbond wijst in het bijzonder naar de passage waarin naar de luchtvaart en Schiphol wordt gewezen.