Nederlandse militairen als krijgsgevangen in Duitsland

Cultuur & boeken

Men zou denken dat alles uit de Tweede Wereldoorlog wel teboek is gesteld. Nee dus. ”Verzwegen oorlogsjaren” is de titel van een lijvig boek, dat is gewijd aan een kennelijk vergeten groep: de Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap.