Laat prediking recht doen aan Gods nabijheid én heiligheid

Opinie

Inclusiviteit scoort in onze cultuur hoger dan exclusiviteit. In aansluiting daarop benadrukken we in de prediking vooral Gods compassie en nabijheid. Speelt de hele Schrift nog wel een beslissende rol in ons denken?