Nashvilleverklaring

Opinie

Het gerechtshof van Amsterdam oordeelde dinsdag dat de Nashvilleverklaring die begin 2019 in de publiciteit kwam, niet aanzet tot discriminatie. Volgens het hof hebben de opstellers en ondertekenaars als doel een geloofsovertuiging uit te dragen over seksualiteit. Van het aanzetten tot discriminatie kan alleen sprake zijn als tot handelen wordt opgeroepen.