Blijf zorginhoudelijke en ethische vragen stellen bij euthanasie

Opinie

Het Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) richt zich op de juridische aspecten van euthanasie. Daardoor worden zorginhoudelijke en ethische vragen niet (meer) gesteld. Dat is hoogst onbevredigend.