Conservatief-christelijke ideologie wortelt niet in historie

Opinie

De historie kan niet als een kraamkamer van conservatief-christelijke ideeën worden gebruikt. Bijvoorbeeld een verwijzing naar de joods-christelijke cultuur wordt door het verleden juist gelogenstraft.