De Vraag: chips en snoep

Onderwijs & opvoeding

Onze zoon (8) kijkt bij zijn vriendje thuis vaak films. Ook krijgt hij daar veel chips en snoep. Met dat kijk- en eetgedrag hebben wij moeite. We hebben met de ouders gepraat, maar die zien het probleem niet. Is het wijs de vriendschap te ontmoedigen of te verbieden?