Mensenrechten zijn in oplaaiend conflict Papoea van latere zorg

Buitenland

De strijd tussen naar onafhankelijkheid strevende Papoea’s en het Indonesische leger laait opnieuw op. Te midden van het wapengeweld is er grote zorg over de gewone burger.