Toegespitst: Great Reset in volle gang

Opinie

Wereldleiders grijpen de coronacrisis aan om een nieuwe wereldorde te bepleiten die duurzamer, inclusiever en gelijker is. De ”Great Reset” noemen ze die. Volgens deze leiders dreigt groot onheil als we de gelegenheid voorbij laten gaan. Wat zijn de ideeën? Zijn ze realistisch? Zijn ze Bijbels?