Dr. P. de Vries aan de slag bij stichting ”Godsvrucht en wetenschap”

Kerk & religie

Om dr. P. de Vries de gelegenheid te geven theologische toerusting te blijven bieden, is de interkerkelijke stichting ”Godsvrucht en wetenschap” opgericht.