Alice Schippers: Term ”mensen met beperking” gebruik ik liever niet

Gezondheid

Ze wil af van de term ”beperking” en pleit voor een inclusieve samenleving. Een maatschappij waarbij het niet gaat om het economische nut van mensen, maar waarin iedereen –met of zonder handicap– ertoe doet.