Is mijn kind een beelddenker? Lenne Vergunst geeft er beeld bij

Onderwijs & opvoeding

De één houdt meer van taal, de ander is beter in rekenen. Dat had je als basisschoolkind snel in de gaten. Het kind dat makkelijk een tekst doorgrondde en voor begrijpend lezen een hoog cijfer haalde, viel soms bij rekenen uit. Of andersom. Sommige kinderen blijken echter op een heel eigen manier te leren. Zij zijn beelddenkers.