Landbouw: Voedselvoorziening op meerdere manieren onder druk

Groen & duurzaamheid

Biddag voor gewas en arbeid. Van oudsher weten we ons op biddag extra afhankelijk van Gods zegen voor een goede oogst. In een wereld met klimaatverandering worden goede oogsten nog minder vanzelfsprekend.