Internationaal congres christelijke scholen: „Leerlingen moeten in gesprek”

Onderwijs & opvoeding

Niet-christenen hebben vaak een verkeerd beeld van het christelijk onderwijs. Dus is het belangrijk mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. Met name het gedrag van de leerlingen is van belang voor de beeldvorming van de school.