Corona: roepstem tot bekering, of niet

Opinie

Heeft God iets te maken met de coronapandemie? Wie Bijbels wil denken, kan niet om deze vraag heen. Het antwoord kan echter niet buiten Christus om, anders ontstaat er een Jezus-vormige lege plek; die laat zich niet dichten met menselijke redeneringen.