Dorothy Day was geen heilige, maar streefde wel naar heiligheid

Cultuur & boeken

„Ja, als je een heilige bent is er geen kunst aan om in armoede te leven.” Mensen in de omgeving van Dorothy Day reageerden nogal eens zo op haar levenswijze, maar die gedachtegang verwierp de christelijke activiste fel.