Bijbels onderwijs over (homo)seksualiteit en identiteit

Cultuur & boeken

Enkele decennia geleden was vrijwel iedereen ervan overtuigd dat het huwelijk bedoeld is voor één man en één vrouw. Intussen is die overtuiging binnen en buiten de kerk bepaald niet meer vanzelfsprekend. ”Liefde die boven alles uitgaat” is een pleidooi om vast te houden aan het Bijbelse spreken over huwelijk en seksualiteit.