„In wet thuisonderwijs niet uitgaan van wantrouwen, maar vertrouwen”

Politiek

„De overheid zou er goed aan doen om bij het stellen van regels voor thuisonderwijs niet langer uit te gaan van wantrouwen, maar van vertrouwen.”