Nederland, doe afstand van maakbaarheidsgeloof

Opinie

Er spelen twee hoofdvragen rond de aanpak van Covid-19. Die van legitimiteit: heiligt het doel de middelen? En die van effectiviteit: is het middel goed tegen en staat het in verhouding tot de kwaal?