ILO: wereldwijd betere bescherming thuiswerker nodig

Economie

Thuiswerkers moeten wereldwijd beter beschermd worden dan nu het geval is. Voor veel mensen die hun werk in huis of op een andere alternatieve plek verrichten, ontbreekt het volgens de Internationale Arbeidersorganisatie (ILO) aan goede wettelijke bescherming. En als die regels er wel zijn, dreigen ze vaak niet goed te worden toegepast omdat thuiswerkers grotendeels buiten het zicht van inspecteurs blijven.