Is loting op ic echt eerlijker dan selectie op leeftijdscohort?

Opinie

Uiterst gecompliceerd en uiterst gevoelig. Zo kan de discussie over de vraag hoe ziekenhuizen moeten handelen als de patiënten blijven komen terwijl alle ic-bedden zijn gevuld zeker worden genoemd.