Betrek gezin bij hulp aan leerling met ongewenst gedrag

Opinie

Door alleen te focussen op de begeleiding van een leerling die hulp nodig heeft, is de kans op stabiele gedragsverandering klein. Door in de hulpverlening het gezinssysteem mee te nemen, is de kans op een stabiele gedragsverandering flink groter.