Artikel 23 over vrijheid van onderwijs is er voor iedereen

Opinie

De verontwaardiging over artikel 23 van de Grondwet vraagt van ouders die een christelijke of reformatorische school kiezen dat ze dit bewust doen. En dat ze anderen tonen welke mooie bijdrage het bijzonder onderwijs levert aan gelijke kansen voor erg veel groepen in de samenleving.