Gemeenten bezwijken onder zorglasten

Opinie

Meer maatwerk, zelfredzaamheid, hulp uit het eigen netwerk. En dat allemaal met minder geld. Hooggespannen verwachtingen waren er vijf jaar geleden, toen het Rijk de zorg voor kwetsbare mensen toevertrouwde aan de gemeenten. Nu heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau de zeepbel doorgeprikt. De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet heeft niet geleid tot verbetering van de zorg. De dupe van deze mislukking zijn kinderen, ouderen en mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Juist deze hulpbehoevende burgers moesten sneller en beter worden opgevangen, zo was de bedoeling.