Herders van Kerst hadden bijzondere positie

Opinie

In Hadderech, het blaadje van de kleine groep Messiasbelijdende Joden in ons land, trof mij één zin: de herders van het Kerstevangelie waren geen gewone herders. De zin kwam uit ”The life and times of Jesus the Messiah” van Alfred Edersheim.