Nabestaanden na zelfdoding stuiten te vaak op onbegrip

Opinie

Rouw na zelfdoding brengt veel tegenstrijdige gevoelens. Op de Internationale Dag voor de Nabestaanden van Zelfdoding een pleidooi om naar nabestaanden te luisteren in plaats van over hen te praten.