FVD-voorman Baudet is geen prolifepoliticus

Politiek

FVD-leider Baudet stelt moderne verworvenheden zoals abortus, euthanasie en vrouwenemancipatie ter discussie. Tenminste, zo lijkt dat.