Zo slecht hebben wij het niet met onszelf getroffen

Opinie

Is er in onze postchristelijke en postkerkelijke samenleving toekomst voor christenen? Of is het een gegeven dat het christelijk geloof hier zal verdwijnen om elders, zoals in China, te bloeien? Omdat wij maar mensen zijn, is hierover weinig met zekerheid te zeggen. Het komt erop aan te volharden op de plek die God je geeft.