In Israëlboek bestrijdt dr. Ouweneel karikatuur

Opinie

Israël wordt in mijn visie niet gestopt, ingeruild of van het heil uitgesloten, zoals dr. W. J. Ouweneel doet voorkomen. Ook ben ik niet bezig om „Israël de Kerk binnen te smokkelen”. Maar Israël is heerlijk vervuld en tot zijn finale bestemming gebracht in de rijkdom van Christus, waarvan Israël of het Joodse volk nu samen met alle volken profijt mag hebben.