Angst voor een AIVD-sleepnet is misplaatst

Opinie

Om ons aller privacy optimaal te kunnen beschermen, is het nu eenmaal nodig dat wij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de mogelijkheid geven onder strikte voorwaarden onze privacy soms aan te tasten, betoogt prof. dr. P. H. A. M. Abels.