Genesis 1 is geen ‘bewijs’ voor de schepping

Opinie

Omdat de eerste Bijbelwoorden moeten worden vertaald met „In den beginne schéídde God de hemel en de aarde”, kan deze passage niet het antwoord zijn op de vragen rond schepping en evolutie, poneert Robert Braskamp.