GKV stellen ook predikantsambt open voor vrouwen

Kerk & religie

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) stellen na het diakenen- en ouderlingenambt, ook het ambt van predikant open voor vrouwen.

Heeft u een fout gezien of wilt u een opmerking maken over dit artikel? Mail naar redactie@rd.nl.