GKV stellen ook predikantsambt open voor vrouwen

Kerk & religie

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) stellen na het diakenen- en ouderlingenambt, ook het ambt van predikant open voor vrouwen.