Richt woonvorm op waarin niet-christenen samenleven met christenen

Opinie

Pasgelovigen en geïnteresseerden in het geloof hebben woonvormen nodig waar ze kunnen samenwonen met enthousiaste christenen. Elke kerkelijke gemeente die serieus met evangelisatie bezig is, zou zo’n woonvorm moeten hebben. Tegelijk moet evangelisatie niet opgaan in hulpverlening.