Theologenblog: Wijsheid van patriarch Sahak Masalyan verdient navolging

Opinie

Op 29 mei klonk vanaf de minaretten van de Hagia Sophia in Istanbul voor het eerst in lange tijd weer een gebed. President Erdogan liet de eerste soera van de Koran reciteren. Dat is een gebed aan Allah om de gelovigen op de rechte weg te leiden. Dit is een illustratie bij een wereldwijde ontwikkeling: neoliberale samenlevingen, waarin religie vooral iets van het individu en voor achter de voordeur is, veranderen in samenlevingen waarin regeringsleiders weer nadrukkelijk religieuze symbolen gebruiken. Hoe moeten gelovigen zich tot die verandering verhouden?