„Luther zei tegen zijn studenten dat predikant drie boeken nodig heeft”

Kerk & religie

Ds. G. Clements volgt per september ds. P. Mulder op als rector van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam. Enkele vragen aan de nieuwe rector.