Classis HHK verleent ds. G. A. van den Brink emeritaat

Kerk & religie

Het breed moderamen van de classicale vergadering van classis West van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) heeft ds. G. A. van den Brink per 1 juni 2020 emeritaat verleend wegens invaliditeit.