Livestream van kerkdienst blijft surrogaat

Opinie

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Deze prikkelende vraag stelde de hervormde theoloog en hoogleraar Van Ruler in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het was de titel van een boekje met 21 antwoorden op die vraag. Ze zijn geschreven in een tijd waarin de kerken vol waren en ook de tweede dienst nog goed werd bezocht. Toch zijn deze antwoorden een halve eeuw later, nu de kerkgebouwen vrijwel leeg zijn, plotseling weer actueel.